درس‌های موجود

back pack starter A
پگاه حبیبی

back pack starter A

یکشنبه و سه شنبه

کلاس 9:15 تا 12:45

مدرس: خانم حبیبی

backpacke starter B

backpacke starter B

یکشنبه و سه شنبه

کلاس 11 تا 12:30

مدرس: خانم حبیبی

backpack starter C
پونا ایلخانی

backpack starter C

دوشنبه و چهارشنبه

18:20 تا 20:00

مدرس: خانم ایلخانی

back pack2 A
پونا ایلخانی

back pack2 A

دوشنبه و چهارشنبه

17 تا 18:30

مدرس: خانم ایلخانی

back pack2 B
پگاه حبیبی

back pack2 B

دوشنبه و چهارشنبه

15:30 تا 17:00

مدرس: خانم حبیبی

back pack 4 A
خانم گلبستان

back pack 4 A

دوشنبه و چهارشنبه

18:30 الی 20:00

مدرس: خانم گلستان

Mobile(A2)
آقای حمید مرادی

Mobile(A2)

شنبه و چهارشنبه

16:00 تا 17:00

مدرس: آقای مرادی


Beeno 1
خانم رضاپور

Beeno 1

یکشنبه و سه شنبه

19:00 الی 20:30

مدرس: خانم رضاپور

Benoo 2
پگاه حبیبی

Benoo 2

دوشنبه و چهارشنبه

10:00 الی 11:30

مدرس: خانم حبیبی

Benoo 4
پگاه حبیبی

Benoo 4

دوشنبه و چهارشنبه

11:30 الی 13:00

مدرس: خانم حبیبی


interchange intro
دکتر مینا اکسیر

interchange intro

یکشنبه و سه شنبه

17:00 تا 18:30

مدرس: خانم اکسیر

زبان روسی
استاد موسوی

زبان روسی

پنجشنبه ها

ساعت 15:30 الی 17

نام مدرس:استاد موسوی

interchange 2 A
خانم رضاییان

interchange 2 A

یکشنبه
18:30 الی 20:00
سه شنبه
19:00 الی 20:30
مدرس: خانم رضاپیان